Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Informacija o novostih in ukrepih, ki jih prinašata novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) in Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ZIUOPZP)

4.9.2023, Vir: FURSČas branja: 17 minut

Pojasnilo državnega organa navajamo v celoti:

"Državni zbor je 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Zakon je bil v Uradnem listu RS (št. 88/2023) objavljen dne 10. 8. 2023, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je 11. 8. 2023. Novosti, ki jih je prinesla novela ZOPNN-F in spadajo v delovno pristojnost Finančne uprave Republike Slovenije  (v nadaljevanju: FURS), so objavljene na spletni strani FURS. Dne 31. 8. 2023 je Državni zbor sprejel še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Zakon je bil v Uradnem listu RS (št. 95/2023) objavljen dne 1. 9. 2023, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je  2. 9. 2023.

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) prinaša poleg sprememb nekaterih določb ZOPNN-F tudi nekatere nove ukrepe. V nadaljevanju so skupaj predstavljeni vsi veljavni ukrepi v zvezi z odpravo posledic poplava in plazov avgusta 2023 (tako po ZOPNN-F kot po ZIUOPZP), ki spadajo v pristojnost FURS.

  1. ZAČASNI UKREP POMOČI ZA SAMOZAPOSLENE (47. člen – 51. člen ZOPNN-F in - 11. člen ZIUOPZP)

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Kot pogoj je določeno tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki, trošarine in eKarticaC – carine, druge denarne nedavčne obveznosti).

Pomoč bo izplačana za mesece avgust, september, oktober, november in december 2023, ter znaša:

  • 1.200 eurov na mesec za samozaposlene;
  • 760 eurov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
  • 1.020 eurov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za izplačilo pomoči za samozaposlene upravičenec preko informacijskega sistema FURS (eDavki) predloži izjavo, ki je skladno s prvim odstavkom 50. člena ZOPNN-F informacija javnega značaja. Izjava bo na voljo na eDavkih do konca septembra 2023, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra 2023. Ko bo izjava na voljo, bo FURS zavezance o tem tudi obvestil.

Do pomoči so sicer upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov. Če ni

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih