Wait please ...

Spoštovani,

Zakonodaja online je strokovna platforma, ki vam omogoča stalno obveščenost o spremembah zakonov in podzakonskih aktov slovenske zakonodaje.

Obsega čistopise pravnih predpisov s področja davkov, računovodstva, obračunavanja plač, personalistike in managementa, pomembne za delo v gospodarstvu in v javnem sektorju.

Kot učinkovit pripomoček bodo platformo prepoznali računovodje, kadroviki, finančniki in pravniki iz vrst gospodarstva in javnega sektorja, pa tudi direktorji večjih ali manjših podjetij, ki morajo zaradi učinkovitega poslovanja vsak trenutek poznati zakonske spremembe.

Zakonodaja online obsega bogato zbirko prečiščenih pravnih predpisov, v katerih so zadnje spremembe vedno označene z rdečo barvo. Platforma obsega tudi mnenja strokovnjakov in pojasnila FURS, ki še povečujejo njeno uporabno vrednost in olajšajo razumevanje posameznih zakonskih določb tistim, ki se s pravom ne ukvarjajo vsakodnevno. Na voljo so vam tudi čistopisi Mednarodnih računovodskih standardov in pojasnila v povezavi z njimi, dodatna pojasnila s področja DDV pa so vam na voljo tudi v posameznih sodbah Sodišča EU, ki so zavezujoče za vse države članice.

Da bo seznanjanje s spremembami kar najbolj praktično, vas o vseh novostih v slovenski zakonodaji obveščamo v rubriki Aktualno, v kateri boste o spremembi zakona, pravilnika ali drugega akta ter o novem pojasnilu FURS obveščeni takoj, ko se sprememba zgodi. Pregled vseh novosti boste enkrat mesečno prejeli tudi na vaš elektronski naslov.

Zahtevnejšim uporabnikom na modulu Strokovni komentar omogočamo dostop do komentarjev DDV zakonodaje (ZDDV-1 in PZDDV), Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Verjamem, da bo platforma Zakonodaja online postala vaš pomočnik pri reševanju vsakdanjih obveznosti,

Barbara Slivnik, strokovna urednica

Spremembe pokojninske osnove, najnižje pokojnine in še več
15.5.2017
Sklep je bil objavljen v Ur. l. 24/2017, veljati pa je začel 13. 5. 2017.
Sorodni dokumenti

Spremembe Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
8.5.2017
Uradni list RS, št. 23/2017, med drugim prinaša tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G), ki začne veljati 20. 5. 2017.
Sorodni dokumenti

Poročilo o gibanju plač - februar 2017
3.5.2017
V Ur. l. RS, št. 22/2017, je bilo konec aprila objavljeno Poročilo o gibanju plač za februar.
Sorodni dokumenti

Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor
26.4.2017
V Ur. l. RS, št. 21/2017, je bil 25. 4. 2017 objavljen Aneks št. 9. h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS).
Sorodni dokumenti


 Vaše vprašanje / mnenje
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Do not fill this:
  Na vrh