Wait please ...
Tema meseca
Najnovejše

Uradni list RS

  • ZakleniUr. l. RS 1748/2017; Uredba o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, z dne 8.7.2017
  • ZakleniUr. l. RS 1707/2017; Sklep o pravnih poslih, ki so podlaga za prenos investicijskega kupona, z dne 8.7.2017
  • ZakleniUr. l. RS 1706/2017; Sklep o poslovanju družbe za upravljanje, z dne 8.7.2017
  • ZakleniUr. l. RS 1705/2017; Sklep o razpisu postopka za imenovanje in volitve članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, z dne 23.6.2017
  • ZakleniUr. l. RS 1703/2017; Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani, z dne 23.6.2017
več ...

Komentarji in pojasnila

 

Spoštovani,

Zakonodaja online je strokovna platforma, ki vam omogoča stalno obveščenost o spremembah zakonov in podzakonskih aktov slovenske zakonodaje.

Obsega čistopise pravnih predpisov s področja davkov, računovodstva, obračunavanja plač, personalistike in managementa, pomembne za delo v gospodarstvu in v javnem sektorju.

Kot učinkovit pripomoček bodo platformo prepoznali računovodje, kadroviki, finančniki in pravniki iz vrst gospodarstva in javnega sektorja, pa tudi direktorji večjih ali manjših podjetij, ki morajo zaradi učinkovitega poslovanja vsak trenutek poznati zakonske spremembe.

Zakonodaja online obsega bogato zbirko prečiščenih pravnih predpisov, v katerih so zadnje spremembe vedno označene z rdečo barvo. Platforma obsega tudi mnenja strokovnjakov in pojasnila FURS, ki še povečujejo njeno uporabno vrednost in olajšajo razumevanje posameznih zakonskih določb tistim, ki se s pravom ne ukvarjajo vsakodnevno. Na voljo so vam tudi čistopisi Mednarodnih računovodskih standardov in pojasnila v povezavi z njimi, dodatna pojasnila s področja DDV pa so vam na voljo tudi v posameznih sodbah Sodišča EU, ki so zavezujoče za vse države članice.

Da bo seznanjanje s spremembami kar najbolj praktično, vas o vseh novostih v slovenski zakonodaji obveščamo v rubriki Aktualno, v kateri boste o spremembi zakona, pravilnika ali drugega akta ter o novem pojasnilu FURS obveščeni takoj, ko se sprememba zgodi. Pregled vseh novosti boste enkrat mesečno prejeli tudi na vaš elektronski naslov.

Zahtevnejšim uporabnikom na modulu Strokovni komentar omogočamo dostop do komentarjev DDV zakonodaje (ZDDV-1 in PZDDV), Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Verjamem, da bo platforma Zakonodaja online postala vaš pomočnik pri reševanju vsakdanjih obveznosti,

Barbara Slivnik, strokovna urednica

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
17.7.2017, Vir: Uradni list RS
V Ur. l. RS, št. 38/17, je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom.
Sorodni dokumenti

Upravičenci do donacij
17.7.2017, Vir: Uradni list RS
V Ur. l. RS, št. 39/17 je bil objavljen Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017.
Sorodni dokumenti

Uradni list RS, št. 38/2017
14.7.2017, Vir: Uradni list RS
Kateri predpisi so bili objavljeni 14. 7. 2017?
Sorodni dokumenti

EU kartica ugodnosti za invalide
13.7.2017
V Ur. l. RS, št. 37/2017, je bil objavljen Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide.
Sorodni dokumenti


 Vaše vprašanje / mnenje
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Do not fill this:
  Na vrh