Wait please ...

Spoštovani,

Zakonodaja online je strokovna platforma, ki vam omogoča stalno obveščenost o spremembah zakonov in podzakonskih aktov slovenske zakonodaje.

Obsega čistopise pravnih predpisov s področja davkov, računovodstva, obračunavanja plač, personalistike in managementa, pomembne za delo v gospodarstvu in v javnem sektorju.

Kot učinkovit pripomoček bodo platformo prepoznali računovodje, kadroviki, finančniki in pravniki iz vrst gospodarstva in javnega sektorja, pa tudi direktorji večjih ali manjših podjetij, ki morajo zaradi učinkovitega poslovanja vsak trenutek poznati zakonske spremembe.

Zakonodaja online obsega bogato zbirko prečiščenih pravnih predpisov, v katerih so zadnje spremembe vedno označene z rdečo barvo. Platforma obsega tudi mnenja strokovnjakov in pojasnila FURS, ki še povečujejo njeno uporabno vrednost in olajšajo razumevanje posameznih zakonskih določb tistim, ki se s pravom ne ukvarjajo vsakodnevno. Na voljo so vam tudi čistopisi Mednarodnih računovodskih standardov in pojasnila v povezavi z njimi, dodatna pojasnila s področja DDV pa so vam na voljo tudi v posameznih sodbah Sodišča EU, ki so zavezujoče za vse države članice.

Da bo seznanjanje s spremembami kar najbolj praktično, vas o vseh novostih v slovenski zakonodaji obveščamo v rubriki Aktualno, v kateri boste o spremembi zakona, pravilnika ali drugega akta ter o novem pojasnilu FURS obveščeni takoj, ko se sprememba zgodi. Pregled vseh novosti boste enkrat mesečno prejeli tudi na vaš elektronski naslov.

Zahtevnejšim uporabnikom na modulu Strokovni komentar omogočamo dostop do komentarjev DDV zakonodaje (ZDDV-1 in PZDDV), Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Verjamem, da bo platforma Zakonodaja online postala vaš pomočnik pri reševanju vsakdanjih obveznosti,

Barbara Slivnik, strokovna urednica

Objavljen Kodeks etike zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi
23.3.2017, Vir: Verlag Dashöfer
V Uradnem listu RS, št. 13/2017, je bil objavljen Kodeks etike zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi, sprejet na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.
Sorodni dokumenti

Povračilo stroškov in nagrade za osebe, zaposlene v organizacijah, ki opravljajo naloge po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
21.3.2017, Vir: Verlag Dashöfer
Pravilnik o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju je bil objavljen 17. 3. 2017 v Uradnem listu št. 13/2017.
Sorodni dokumenti

Davki in prispevki, ki se obračunavajo in plačujejo od plač
20.3.2017, Vir: Verlag Dashöfer
V Uradnem listu RS, št. 13/2017, je bila 17. 3. 2017 objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji.
Sorodni dokumenti

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
15.3.2017, Vir: Verlag Dashöfer
V Uradnem listu RS, št. 12/2017, je bila objavljena Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti.
Sorodni dokumenti


 Vaše vprašanje / mnenje
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Do not fill this:
  Na vrh