Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Plačilo dodatnega DDV, skupaj z zamudnimi obrestmi, in globe (C‑232/22)

29.6.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa SodiščaČas branja: 25 minut

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 29. junija 2023 (jezik postopka: francoščina)

„Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 44 – Kraj opravljanja storitev – Izvedbena uredba (EU) št. 282/2011 – Člen 11(1) – Opravljanje storitev – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Pojem ,stalna poslovna enota‘ – Ustrezno strukturirani človeški in tehnični viri – zmožnost prejeti in uporabljati storitve za lastne potrebe stalne poslovne enote – Opravljanje storitev po pogodbi o delu in pomožne storitve – Izključna pogodbena zaveza med družbo, ki opravlja storitve v državi članici, in družbo prejemnico s sedežem v tretji državi – Pravno neodvisne družbe“

V zadevi C‑232/22,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo cour d’appel de Liège (višje sodišče v Liègeu, Belgija) z odločbo z dne 18. marca 2022, ki je na Sodišče prispela 1. aprila 2022, v postopku

Cabot Plastics Belgium SA

proti

État belge,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, M. Ilešič in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,

generalna pravobranilka: L. Medina,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za Cabot Plastics Belgium SA J. Lejeune in G. Vael, avocats,

–        za belgijsko vlado P. Cottin, J.-C. Halleux in C. Pochet, agenti,

–        za Evropsko komisijo M. Björkland in C. Ehrbar, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 44 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 (UL 2008, L 44, str. 11) (v nadaljevanju: Direktiva o DDV), in člena 11 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112 (UL 2011, L 77, str. 1).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Cabot Plastics Belgium SA (v nadaljevanju: Cabot Plastics) in État belge (Belgijska država), ki jo zastopa minister za finance, glede odločbe davčne uprave, s katero je bilo tej družbi naloženo plačilo dodatnega davka na dodano vrednost (DDV), skupaj z zamudnimi obrestmi, in globe.

 Pravni okvir

Pravo Unije

3        Naslov V Direktive o DDV, ki se nanaša na kraj obdavčljivih transakcij, zajema poglavje 3, naslovljeno „Kraj opravljanja storitev“. Člen 44 te direktive, ki je v oddelku 2 tega poglavja 3, naslovljenem „Splošne določbe“, določa:

„Kraj opravljanja storitev je za davčnega zavezanca, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni poslovni enoti davčnega zavezanca v kraju, ki ni kraj, v katerem ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva.“

4        Poglavje V Izvedbene uredbe št. 282/2011, naslovljeno „Kraj obdavčljivih transakcij“, vsebuje oddelek 1, naslovljen „Pojmi“, v katerem je člen 11(1), ki določa:

„Za uporabo člena 44 Direktive [o DDV] je ,stalna poslovna enota‘ vsaka enota, ki ni sedež dejavnosti iz člena 10 te uredbe, z dovolj stalnimi in ustrezno strukturiranimi človeškimi in tehničnimi viri, da lahko prejme in uporabi storitve, ki so opravljene za lastne potrebe navedene poslovne enote.“

Belgijsko pravo

5        Člen 21(2) code de la taxe sur la valeur ajoutée (zakonik o davku na dodano vrednost) z dne 3. julija 1969 (Moniteur belge z dne 17. julija 1969, str. 7046) v različici, ki se uporablja za dejansko stanje v postopku v glavni stvari, določa:

„Kraj opravljanja storitev je za davčnega zavezanca, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni poslovni enoti davčnega zavezanca v kraju, ki ni kraj, v katerem ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima stalno poslovno enoto. […]“

 Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

6        Cabot Switzerland GmbH je družba švicarskega prava s sedežem dejavnosti v Švici. V Belgiji je identificirana za DDV za svoje dejavnosti prodaje ogljikovih proizvodov.

7        Družba Cabot Switzerland je kot glavna operativna družba skupine Cabot za območje „Evropa, Bližnji vzhod in Afrika“ sklenila pogodbo o delu z več družbami, med drugim z belgijsko gospodarsko družbo Cabot Plastics. Slednja je, čeprav je del iste skupine, pravno neodvisna od družbe Cabot Switzerland. Vendar med njima obstaja finančna povezava, saj je družba Cabot Plastics v 99,99‑odstotni lasti družbe Cabot Holding I GmbH, ta pa je v 100‑odstotni

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih