Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2N

29.12.2022, Vir: FURS

 

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2N

 

 

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 163/22, z dne 27. 12. 2022, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2N), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 28. 12. 2022.

 

V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela

 

K 1. členu ZDavP-2N (1. člen ZDavP-2 - vsebina zakona)

 

V 1. členu je navedeno, katera direktiva Sveta (EU) se prenaša v ta zakon. Prenaša se Direktiva Sveta (EU) 2021/514 z dne 22. marca 2021 o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja (Direktiva 2021/514/EU). Direktiva Sveta 2011/16/EU je bila v zadnjih letih večkrat spremenjena. S temi spremembami so bile uvedene obveznosti poročanja, nato pa še izmenjava podatkov z drugimi državami članicami, ki se nanaša na finančne račune, vnaprejšnja davčna stališča s čezmejnim učinkom in vnaprejšnje cenovne sporazume, poročila po posameznih državah ter čezmejne aranžmaje, o katerih se poroča. S temi spremembami se je tako razširil obseg avtomatične izmenjave podatkov.

 

Z Direktivo 2021/514/EU se uvajajo spremembe, ki se nanašajo na vse oblike izmenjave informacij in upravnega sodelovanja, urejajo se posamezni elementi upravnega sodelovanja (opredelitev standarda predvidoma pomembnih informacij, skupni davčni nadzor, skupinska zaprosila), določajo se jasnejši roki, kar bo izboljšalo učinkovitost in uspešnost mednarodnega upravnega sodelovanja.

 

Z Direktivo 2021/514/EU in novo Prilogo V k Direktivi 2011/16/EU se na novo uvaja tudi obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform, ki bodo morali davčnemu organu poročati informacije o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki poslujejo preko take platforme. Poročanje o poslovni dejavnosti vključuje dajanje v najem nepremičnin, osebne storitve, prodajo blaga in najem katerega koli načina prevoza.

 

 

K 2. členu ZDavP-2N (19. člen ZDavP-2 – razkritje podatkov upravičeni osebi)

 

Prva sprememba tega člena se nanaša na dodatne podatke o davčnem zavezancu, ki se lahko razkrijejo upravičeni osebi, če ta potrebuje te podatke za izpolnitev obveznosti, in sicer podatek o osebnem imenu in rezidentskem statusu davčnega zavezanca.

 

Nadalje se na novo določa ureditev, na podlagi katere sme davčni organ delodajalcu zaradi obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov razkriti podatke o osnovi za to nadomestilo in številu ur, na katere se ta osnova nanaša. Delodajalec bo te podatke pridobil preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT) na osnovi dokazila o delavčevi začasni zadržanosti od dela (eBOL). FURS bo za ta namen zagotavljal relevantne podatke iz obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov za socialno varnost. Portal SPOT bo predstavljal tehnično rešitev za to razkritje podatkov, ki bo vzpostavljena do 1. 7. 2023.

 

K 3. členu ZDavP-2N (39. člen ZDavP-2 – obveznost dajanja podatkov)

 

Prvi odstavek 39. člena ZDavP-2 določa, da morajo osebe iz 31. člena tega zakona in druge osebe davčnemu organu za namene pobiranja davka predložiti vse podatke in vso dokumentacijo, s katero razpolagajo. S spremembo tega člena se izrecno navede obveznost predložitve podatkov in dokumentacije tudi za namene izpolnitve obveznosti, ki so povezane z mednarodnim sodelovanjem v davčnih zadevah. Davčni organi si med seboj izmenjujejo podatke ter izvajajo druge oblike medsebojne upravne pomoči  in upravnega sodelovanja, vendar pa se te ne nanašajo vedno na davek, ki ga pobira slovenski davčni organ. Zato se zaradi jasnosti dodaja namen pridobivanja podatkov, kadar ne gre za pobiranje (slovenskega) davka, oziroma ko ne gre za pobiranje davkov v smislu prvega odstavka 3. člena ZDavP-2.

K 4. členu ZDavP-2N (57. člen ZDavP-2 – obračun davčnega odtegljaja)

 

Določa se obvezna elektronska oddaja obračunov davčnega odtegljaja tudi za delodajalce – fizične osebe. Za izplačila dohodkov iz delovnega razmerja obdobje od januarja 2023 dalje morajo tudi delodajalci – fizične osebe, kot plačniki davka, predlagati novi REK-O obrazec (dosedanji REK-1f obrazec se namreč z uvedbo REK-O ukinja in ga ti plačniki davka zadnjič predložijo za izplačilo dohodkov iz delovnega razmerja za december 2022). Za REK-O je predvidena izključno elektronska oddaja.

K 5. členu ZDavP-2N (85.a člen ZDavP-2 - elektronsko vročanje prek portala eDavki)

 

Nova ureditev omogoča, da lahko naslovnik podpiše elektronsko vročilnico pri

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih